betaal minder belasting via aftrekposten


Maandag 03 juni 2024

Betaal minder belasting via aftrekposten

Wil je minder belasting betalen? Gebruik dan fiscale regelingen en aftrekposten. De rechtsvorm van je onderneming bepaalt welke je mag gebruiken. Hier staan ze voor jou op een rij.

Bepaal je uurtarief

Vul in wat je wil verdienen en ontdek welk uurtarief daarbij past

Bereken het nu

Heb je een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), maatschap of commanditaire vennootschap? Dan ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting en kun je ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling gebruiken. De overige regelingen gelden zowel voor ondernemers die inkomstenbelasting betalen, als voor ondernemers met een bv die vennootschapsbelasting betalen. Twijfel je of je een regeling mag gebruiken? Gebruik dan hulp van een adviseur.

Aandachtspunten

  • Is er iets gewijzigd in je persoonlijke situatie? Controleer de vooraf ingevulde gegevens in aangifte goed en vul die waar nodig aan. 
  • Was je inkomen vorig jaar negatief? Dan kun je misschien geld terugkrijgen. De Belastingdienst verrekent het verlies met je positieve inkomsten van de drie voorgaande jaren. Het oudste jaar eerst.
  • Middeling scheelt je misschien geld. Als je in een jaar minder hebt verdiend dan in de twee jaren ervoor, kun je het gemiddelde inkomen over die drie jaren berekenen. Als de belasting voor het gemiddelde inkomen lager is dan in de afzonderlijke jaren en het verschil is groter dan 545 euro, kun je belasting terugkrijgen. De middelingsregeling wordt afgeschaft. Het laatste tijdvak waarvoor je middeling kunt aanvragen is 2022 tot en met 2024.

Aangiftechecklist inkomstenbelasting

Doe soepel en snel aangifte voor de inkomstenbelasting. Na het uitvoeren van zes checks ben je helemaal klaar voor je aangifte.

Ondernemersaftrek inzetten

Check of je in aanmerking komt voor de ondernemersaftrek. Dit is een bedrag dat je aftrekt van je winst. Je berekent hierdoor over een lager bedrag belasting. De ondernemersaftrek kan bestaan uit:

Voor de ondernemersaftrek moet je ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Je controleert dit met de OndernemersCheck. Ook moet je voldoen aan het urencriterium van minimaal 1.225 uur.

MKB Winstvrijstelling

Door de MKB Winstvrijstelling is een percentage van je winst vrijgesteld van inkomstenbelasting. In 2024 is dat 13,31% (2023: 14%). Je moet de winst eerst verminderen met de ondernemersaftrek. Als mkb'er of zzp'er krijg je MKB Winstvrijstelling automatisch als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting en belastingaangifte doet.

Bedrijfskosten aftrekken

Je mag de kosten die je voor je onderneming maakt aftrekken als bedrijfskosten of zakelijke kosten. Sommige kosten mag je in één jaar volledig aftrekken, zoals huurkosten. Soms moet je aftrekbare kosten spreiden over een aantal jaren. Zoals de aanschafkosten van een auto. Dat heet afschrijven. Heb je aftrekbare kosten die zowel een zakelijk- als een privékarakter hebben? Dan mag je alleen het zakelijk deel van de kosten aftrekken. Vaak kun je de btw die je over je bedrijfskosten betaalt aftrekken in je btw-aangifte.

Volg je als ondernemer zelf een studie voor je onderneming? Dan zijn de studiekosten aftrekbaar als zakelijke kosten. Dat kan alleen bij een studie waarmee je je bestaande vakkennis op peil houdt. De studie moet nodig zijn zodat jij je bedrijf kunt blijven uitoefenen. Studiekosten voor een studie waarmee je nieuwe kennis opdoet, kun je niet zakelijk aftrekken.

Afschrijvingen toepassen

Investeer je in bedrijfsmiddelen die je langer gebruikt dan één jaar? En is het bedrag hoger dan 450 euro per bedrijfsmiddel? Bijvoorbeeld een auto, nieuwe computers of machines. Dan verdeel je de kosten van de investering over het aantal jaren waarin je het bedrijfsmiddel gebruikt. Tijdens de eerste vijf jaar als ondernemer is er de regeling voor willekeurige afschrijving. Als je aan de voorwaarden voldoet, mag je zelf bepalen wanneer en hoe je afschrijft. In 2023 was er de eenmalige regeling Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen. Je mag hiermee tot 50% in één keer afschrijven. Voor het restant geldt de gewone afschrijving.

Fiscaal gunstig investeren

Sommige investeringen vallen fiscaal gunstig uit omdat ze aftrekbaar zijn. Let op: de regelingen gelden alleen als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting of als je bv of nv ondernemer is voor de vennootschapsbelasting.

Kleineondernemersregeling voor btw (kor regeling omzetbelasting)

Je kunt voor de kleineondernemersregeling (KOR) kiezen als je omzet per kalenderjaar onder de 20.000 euro blijft. Als je meedoet, bereken je geen btw aan je klanten. Je draagt ook geen btw af aan de Belastingdienst. Daar staat tegenover dat je de btw over zakelijke kosten en investeringen niet kunt aftrekken. Op een paar uitzonderingen na hoef je geen btw-aangifte meer te doen. Of het voor jou interessant is, hangt van je specifieke bedrijfssituatie af. 

Checklist

Bekijk de video Checklist kleineondernemersregeling. Die legt in zeven stappen uit hoe de regeling werkt.

Margeregeling toepassen

Als je in gebruikte goederen handelt, mag je misschien de margeregeling gebruiken. De regeling geldt voor de meeste gebruikte goederen die je zonder btw hebt ingekocht. En ook voor kunst, antiek of verzamelobjecten. Je rekent de btw niet over je omzet maar over het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs van de goederen. Dat is de winstmarge. Als je met winst verkoopt, is je winstmarge positief en moet je btw betalen. Verkoop je met verlies? Dan heb je een negatieve winstmarge. Je hoeft dan geen btw te betalen, maar je krijgt ook geen btw terug.

Kosten bedrijfsruimte aftrekken

Welke aftrekposten voor jou gelden, hangt af van je bedrijfsruimte. Voor de Belastingdienst maakt het verschil of je in een pand werkt dat je huurt of gekocht heb of dat je een deel van je eigen woning als werkruimte gebruikt.

Bedrijfsruimte huren

Bij huur van bedrijfsruimte mag je in je aangifte inkomstenbelasting alle kosten aftrekken die je voor deze bedrijfsruimte maakt. Als je de btw van deze kosten aftrekt in je btw-aangifte, dan moet je in je aangifte inkomstenbelasting de kosten exclusief btw opgeven. Trek je de btw niet af in je btw-aangifte? Gebruik in je aangifte inkomstenbelasting de kosten inclusief btw.

Bedrijfsruimte is eigendom

Als de bedrijfsruimte in jouw bezit is, moet je voor de inkomstenbelasting kiezen of het pand ondernemingsvermogen of privévermogen is. Als je je eigen pand helemaal voor je onderneming gebruikt, dan moet je het pand tot je ondernemingsvermogen rekenen. De keuze of de bedrijfsruimte tot het privé- of ondernemingsvermogen hoort, bepaalt welke kosten je mag aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting.

Bedrijfspand kopen

Als je een bedrijfsruimte gaat kopen, is dit een investering. Het kan zijn dat je recht hebt op investeringsaftrek. Ontdek financiering voor je bedrijfspand.

Bedrijfsruimte aan huis

Je woont en werkt in hetzelfde pand. Met de rekenhulp Werkruimte in de woning zie je of je de kosten van je werkruimte aan huis kunt aftrekken.

Autokosten aftrekken

Voor je bedrijf heb je misschien een auto nodig. Die kun je 'op de zaak kopen' of je kunt je privéauto ook zakelijk gebruiken. Zakelijk rijden heeft gevolgen voor de inkomstenbelasting en de btw. Lees hoe het werkt.

Hulp bij belastingen

Een boekhouder, administratie- of belastingdeskundige, een accountant via NBA of SRA of belastingadviseur kan je ondersteunen.

Nieuwsoverzicht