Update verkeerssituatie Soest-Zuid


Dinsdag 21 mei 2024

In de afgelopen maand hebben zich diverse bedrijven (niet alleen detailhandel) gemeld over de verkeersafsluiting in Soest-Zuid en is er een ondernemersdelegatie samengesteld, waar de SZK en  de Soestdijkse Grachten in participeren.

Deze delegatie heeft inmiddels op 15 mei een eerste gesprek met twee wethouders en andere betrokken functionarissen gevoerd over de belangrijkste knelpunten in het verkeersplan, zoals het geheel afsluiten van de spoorwegovergang Soest Zuid voor autoverkeer, de veel te lange doorlooptijd, de verkeersveiligheid en nadeelcompensatie. Over enkele weken zal hier een vervolg op komen.

Nieuwsoverzicht