Verslag bijeenkomst ROM Circulaire economie


Dinsdag 21 mei 2024

Op 26 april was Esther van Duinkerken, namens de Soester Zakenkring, aanwezig bij een bijeenkomst over de circulaire economie, georganiseerd namens De ROM Utrecht Region (een proactieve en betrokken maatschappelijk investeerder). De centrale vraag van de bijeenkomst luidde: ,,Hoe kunnen we de circulaire economie in het bedrijfsleven toepassen?" De bijeenkomst richtte zich op het verkennen van mogelijkheden voor het versterken van circulaire samenwerking in de provincie Utrecht. Hierbij lag de nadruk op het vergroten van circulaire bedrijvigheid door zowel koplopers als het traditionele bedrijfsleven te ondersteunen meer circulaire aanpakken te adopteren.

Tijdens de bijeenkomst werd een participatieve aanpak benadrukt. Deze aanpak stelde regionale stakeholders in staat inzicht te verkrijgen in bestaande initiatieven en de behoeften en verwachtingen van relevante belanghebbenden te peilen. Daarnaast werden de contouren en uitgangspunten van een effectief circulair programma geschetst.

Esther merkte op dat de presentatie vooral gericht was op grote bedrijven en vroeg naar de betrokkenheid van het midden- en kleinbedrijf (MKB). Ze benadrukte dat 90% van de bedrijven uit het MKB bestaat en vroeg hoe de circulaire economie in kleine stapjes in deze bedrijven geïntegreerd kan worden. De organisatoren van de presentatie erkenden dit punt en beloofden hier in hun vervolgverhaal op terug te komen.

De bijeenkomst bood een platform voor het bespreken van circulaire samenwerking en het bevorderen van duurzame bedrijfsvoering. Door de participatie van verschillende stakeholders konden diverse perspectieven worden meegenomen, wat bijdraagt aan een bredere acceptatie en implementatie van circulaire praktijken in de regio.

Nieuwsoverzicht