Lunchbijeenkomst 't LOU-Vre


Woensdag 12 oktober 2022 - 12:00 tot 14:00 uur

Beste leden van de Soester Zakenkring en geïnteresseerden,

Na het zomerreces gaan we ons weer opmaken voor nieuwe activiteiten. Afgelopen woensdag was al de zeer geslaagde Meet-up bijeenkomst georganiseerd door de gemeente in samenwerking met de SZK.

Vervolgens nodigen we u bij deze graag uit voor een lunchbijeenkomst in 't LOU-Vre op Woensdag 12 oktober 2022 - 12:00 tot 14:00 uur

Locatie:              't LOU-Vre van Weedestraat (oude ABN AMRO kantoor)

Programma:

12.00 uur           ontvangst

12.15 uur           start programma met lunch

14.00 uur           afronding

In de Van Weedestraat – Oude ABN AMRO kantoor - heeft Stichting LOU (Leegstand Oplossen Utrecht) voor enkele jaren het beheer van het pand overgenomen en zijn er kleine ondernemers (veelal op het artistieke vlak) in gehuisvest. We gaan in gesprek met deze bewoners en met het concept van LOU.

  • Directeur Simon van Dommelen legt het concept aan ons uit
  • Daarna komt Myrna van Schoonhorst, coördinator ’t LOU-vre aan het woord
  • Vervolgens Bram Molmans, die de app “Het Beste van Lokaal in Soest” promoot
  • Tenslotte volgt een rondleiding in ’t LOU-vre en ruimte om te netwerken

Laat u verrassen op deze locatie en door het programma. Uiteraard is er ook ruim de tijd om elkaar te ontmoeten.

Wilt u er ook bij zijn?

Aanmelden:  U kunt zich tot en met 7 oktober a.s. aanmelden via de volgende link: https://www.zakelijksoest.nl/aanmelden/778

Stuur deze uitnodiging ook gerust door naar andere Soester Bedrijven (ook als ze nog geen lid van de SZK zijn) of neem iemand van een ander bedrijf mee (svp dan wel graag vermelden bij inschrijving).

Wij zien uit naar uw komst.

Ik ben erbij

Agendaoverzicht