Bijzondere Algemene Ledenvergadering


Donderdag 04 maart 2021 - 17:00 tot 17:30 uur

Beste leden van de Soester Zakenkring,

Het bestuur van de Soester Zakenkring nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op:

Datum:       4 maart 2021

Tijd:            17.00 – ca. 17.30 uur

Locatie:       Online (na aanmelding ontvangt u via het opgegeven mailadres tijdig voor de vergadering een link om te kunnen deelnemen)

Aanleiding:  In de ALV van 16 december 2020 is ingestemd met een statutenwijziging waarbij het verenigingsjaar wordt gewijzigd van 1 september t/m 31 augustus in 1 januari t/m 31 december. Daar er in die ALV geen 2/3e meerderheid van de leden aanwezig was dient dat besluit te worden bekrachtigd in een buitengewone ALV. In die vergadering kan met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden besloten worden. De tekst ligt ter inzage op het kantoor van Bres advocaten te Soest tot na afloop van de dag waarop de bijzondere algemene vergadering wordt gehouden.

Agenda:     

1)      Opening door de voorzitter

2)      Mededelingen / Ingekomen stukken

3)      Voorstel verenigingsjaar wijzigen in kalenderjaar

4)      Rondvraag en Sluiting

U kunt zich aanmelden door op onderstaande link 'Ik ben erbij' te klikken.
www.zakelijksoest.nl/aanmelden/751

Graag tot ziens op donderdag 4 maart 2021.

Namens het bestuur van de Soester Zakenkring

Met vriendelijke groet,

John Oostveen (secretaris)

Ik ben erbij

Agendaoverzicht