Standpunt Soestdijkse Grachten inzake TBS-terrein blijft ongewijzigd


Dinsdag 13 april 2021

De gebouwen op het voormalige TBS-terrein zijn inmiddels gesloopt.

Het puin is verwijderd en nu is goed te zien wat de afmetingen zijn van dit perceel industriegebied.

Wij volgen als bestuur de discussie rondom de bestemming van dit terrein nauwgezet.

Ondanks de ingediende en goedgekeurde motie van Partij Ons Soesterberg (POS) om woningbouw toe te staan blijft het standpunt van het bestuur van de Soestdijkse Grachten staan. Namelijk: wij willen geen woningen op het bedrijventerrein vanwege de diverse geur- geluid- en milieuregels en de hiermee samenhangende afstanden. Het College van B&W deelt ons standpunt.

Nieuwsoverzicht