Nieuws KvK CORONALOKET


Dinsdag 06 april 2021

Inhoudsopgave
• Inleiding
• Vragen en antwoorden KVK CoronaLoket
• Feiten en cijfers
• Goede zaken
• Uitgelicht
• Handige links
• Bijlage: Provinciale en regionale initiatieven


Inleiding
Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, geeft KVK samen met partners invulling aan het CoronaLoket voor ondernemers. Dit loket is bedoeld voor vragen over de gevolgen van het coronavirus voor bedrijven en ondernemers. Het loket is te bereiken via www.kvk.nl/corona en 0800 2117. Het KVK CoronaLoket is telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur voor ondernemersvragen.


Vragen en antwoorden KVK CoronaLoket
Geen TVL-subsidie aangevraagd door fout boekhouder…

Restaurant heeft geen TVL gekregen door aantoonbare fout boekhouder. Kan hij de boekhouder vanwege zorgplicht aansprakelijk stellen? Zijn er nog andere opties? Wie kan hem helpen? Antwoord: Boekhouder heeft te laat ingediend, en dat ook bevestigd. De ondernemer komt daardoor niet in aanmerking. Ondernemer kan zijn rechtsbijstandverzekering gebruiken of een consult vragen via een brancheorganisatie of advocaat, bijvoorbeeld gratis inloopspreekuur of een telefoon-adviesservice.


Verblijf in buitenland, terwijl TOZO is aangevraagd?
Ondernemer werkt als fashion model en gaat naar het buitenland om fysieke castings te doen. Vaak voor meerdere weken. Dus hij kan aantonen dat het geen vakantie is, afspraken staan allemaal op de mail. Hij is meer dan 28 werkdagen in het buitenland. kan hij dan wel TOZO aanvragen?
Antwoord: Voor de Tozo mag je inderdaad in een kalenderjaar niet meer dan 28 dagen in het buitenland zijn. In dit geval zou ik de ondernemer adviseren om te overleggen met de gemeente. Toolkit Tozo 4 - tot 1 juli 2021 | VNG


Gemeente belt om te klankborden over BSO en cultuur

Gemeente heeft overlegd met RIVM over corona-regels, maar wil ook even klankborden met KVK Corona-loket. Een school gaat activiteiten uitvoeren in een theater, om meer veilige ruimte te hebben voor hun schoolprogramma. De school heeft een toneel-les met -uitvoering, de vraag is nu: mag een BSO als publiek komen kijken?
Antwoord: BSO-s zijn alleen nog maar open voor noodopvang. Theaters zijn gesloten voor amateurgezelschappen en voor publiek . Theaters e.d. mogen uitsluitend voor schooldoeleinden eventueel worden gebruikt. Publiek, anders dan leerlingen of docenten is derhalve niet toegestaan.


Veel gestelde vragen over corona
Dagelijks bellen ondernemers het KVK Coronaloket met vragen over o.a. regelingen, maatregelen en financieringsmogelijkheden. De belangrijkste vragen en antwoorden staan in dit overzicht.

Voor het complete document ga naar:  https://static.reto.media/zakelijksoestnl/upload-2021/kvk_coronaloket_nieuwsbrief_6apr21_def.pdf

Nieuwsoverzicht