Nieuwsbrief Nieuwbouwkompas Soesterberg


Donderdag 01 april 2021

Inhoudsopgave
• Inleiding
• Vragen en antwoorden KVK CoronaLoket
• Feiten en cijfers
• Goede zaken
• Uitgelicht
• Handige links
• Bijlage: Provinciale en regionale initiatieven


Inleiding
Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, geeft KVK samen met partners invulling aan het CoronaLoket voor ondernemers. Dit loket is bedoeld voor vragen over de gevolgen van het coronavirus voor bedrijven en ondernemers. Het loket is te bereiken via www.kvk.nl/corona en 0800 2117. Het KVK CoronaLoket is telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur voor ondernemersvragen.


Vragen en antwoorden KVK CoronaLoket
NOW-regeling: na voorlopige aanvraag ook ‘definitieve’ met onafhankelijke verklaring nodig

Ondernemers komen bij KVK-Coronaloket met vragen of dat ze de NOW-aanvraag voor corona-subsidie personeelskosten goed hebben gedaan. Via de media ontvangen ze signalen over ‘terugbetalen’. Hoe weten ze zeker dat de aanvraag goed is ingediend bij UWV? Antwoord: Nadat de voorlopige aanvraag is gedaan, moet je ook de definitieve aanvraag nog indienen. Bij aanvragen boven de 25.000 euro is een derdenverklaring of een accountantsverklaring nodig. UWV heeft een ‘rekenhulp simulatietool’ om een goede inschatting te maken: Eerste aanvraagperiode NOW | UWV | Werkgevers.


TVL-aanvraag voor vaste lasten gebaseerd op 2019, dit is soms nadelig voor ondernemer
Onderneemster heeft 7 Primera winkels in 2021 en in 2019 had zij er 4. Zij wil nu de TVL aanvragen maar, geeft aan dat de berekening van de TVL niet klopt. De ‘daling’ van omzet Hoe kan de onderneemster hiermee omgaan?
Antwoord: Op dit moment kijkt RVO vrij strikt naar Q1 2019. Er zijn moties uit de Tweede Kamer aangenomen om te onderzoeken in welke gevallen dit problemen oplevert. Dat onderzoek wordt binnenkort afgerond, de situatie van deze ondernemer zit daar ook tussen. Aan te raden om te wachten op de ontwikkelen rondom die referentieperiode. Als ondernemer niet kan wachten, dan toch alvast aanvragen o.b.v. 2019 en dan bezwaar maken.


Subsidie voor risico niet doorgaan van evenementen tussen 1 juli en 31 december 2021
Bedrijf is van plan om in augustus 2021 een evenement te organiseren. Aan welke criteria moet worden voldaan om gebruik te kunnen maken van subsidieregeling als dit evenement uiteindelijk toch niet door kan gaan door ‘corona’?
Antwoord: Het evenement moet tenminste al 2 keer eerder zijn georganiseerd, waarbij een annuleringsverzekering is afgesloten. De regeling wordt waarschijnlijk half april gepubliceerd. Eerst moet ‘Brussel’ de regeling nog goedkeuren. Lees volledige criteria: Subsidieregeling evenementen | Coronavirus: financiële regelingen | Rijksoverheid.nl


Veel gestelde vragen over corona
Dagelijks bellen ondernemers het KVK Coronaloket met vragen over o.a. regelingen, maatregelen en financieringsmogelijkheden. De belangrijkste vragen en antwoorden staan in dit over

Het complete document:  https://static.reto.media/zakelijksoestnl/upload-2021/kvk_coronaloket_nieuwsbrief_30mrt21_def.pdf

Nieuwsoverzicht