Nieuws KvK CORONALOKET


Woensdag 03 maart 2021

Inhoudsopgave
• Inleiding
• Vragen en antwoorden KVK CoronaLoket
• Feiten en cijfers
• Goede zaken
• Uitgelicht
• Handige links
• Bijlage: Provinciale en regionale initiatieven
Inleiding
Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, geeft KVK samen met partners invulling aan het CoronaLoket voor ondernemers. Dit loket is bedoeld voor vragen over de gevolgen van het coronavirus voor bedrijven en ondernemers. Het loket is te bereiken via www.kvk.nl/corona en 0800 2117. Het KVK CoronaLoket is telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur voor ondernemersvragen.
Vragen en antwoorden KVK CoronaLoket
Workshops geven, wat mag er nu?
Veel vragen van ondernemers gaan over het geven van trainingen en workshops. Muziekscholen, buurthuizen, bibliotheken en andere publieke locaties zijn gesloten. Wat mag er op een eigen besloten locatie?
Antwoord: Publieke locaties zijn veelal nog gesloten, dus workshops geven in een buurthuis, hotel of vergadercentrum is niet toegestaan. Geef zo veel mogelijk workshops en trainingen online. Als dit niet kan, dan is het mogelijk om in een besloten kantoor- of bedrijfslocatie de workshop te geven, met afstand- en hygiënemaatregelen, tot max. 30 personen per ruimte. Op een woonadres is 1 bezoeker per dag momenteel de norm volgens de coronamaatregelen. Hier staan de regels over sluiting en opening van bedrijven.
Nevenactiviteit detailhandel, kan ik als winkel open?
Ik heb een zonnestudio met daarnaast detailhandel als nevenactiviteit. De zonnestudio moet helaas nog gesloten blijven. Kan ik nu vanaf 3 maart open volgens de beperkte opening voor detailhandel op afspraak? Daarnaast wil een bevriende ondernemer bij mij een ruimte huren voor een schoonheidssalon. Hoe kan ik dit regelen? Antwoord: Als de winkelactiviteiten passen binnen het bestemmingsplan en het huurcontract, en ingeschreven zijn in de registratie bij KVK, dan zou het bedrijf open kunnen voor de winkel. De ondernemer die in hetzelfde pand schoonheidsverzorging wil uitvoeren, zal deze vestiging zelf bij KVK moeten laten registreren, met een kopie van een huurovereenkomst of een toestemmingsverklaring. Lees over Coronaregels voor winkels | Ondernemersplein - KVK
Telt de TVL-subsidie mee als omzet voor de NOW-subsidie? Ik heb NOW-subsidie aangevraagd voor mijn personeelskosten. Nu wil ik ook Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen, telt deze mee als omzet voor de berekening van de NOW-subsidie?
Antwoord: Ja, inderdaad tellen subsidies mee als omzet van het bedrijf, en dit geldt ook voor TVL. Algemene informatie over subsidies | Ondernemersplein - KVK / Vierde aanvraagperiode NOW | UWV | Werkgevers

Veel gestelde vragen over corona
Dagelijks bellen ondernemers het KVK Coronaloket met vragen over o.a. regelingen, maatregelen en financieringsmogelijkheden. De belangrijkste vragen en antwoorden staan in dit overzicht.

het gehele document kunt u lezen: https://static.reto.media/zakelijksoestnl/upload-2021/kvk_coronaloket_nieuwsbrief_2mrt21_def.pdf

Nieuwsoverzicht