Rapportage Coronapeiling provincie Utrecht


Vrijdag 19 februari 2021

Derde impactmeting corona ondernemers regio Utrecht

1 Managementsamenvatting
In november 2020 deden 2.089 ondernemers mee aan een peiling over de gevolgen van de coronacrisis voor hun bedrijf. Dit was de derde peiling in 2020 over dit onderwerp. Het onderzoek vond plaats tijdens de gedeeltelijke lockdown toen onder andere de horeca gesloten was, maar ‘niet-essentiële winkels’ nog wel open waren.
Tijdlijn peilingen en coronamaatregelen.


• Ervaren omzetdaling oktober vergelijkbaar met juni
Zes op de tien ondernemers (58%) hadden in oktober 2020 een lagere maandomzet dan dezelfde maand een jaar eerder. Bij de tweede peiling gaf 59 procent aan in juni minder omzet te hebben dan dezelfde maand een jaar eerder. In vergelijking met de eerste peiling van april 2020 – toen 64 procent minder omzet had – is het beeld duidelijk verbeterd.
• Meer ondernemers ervaren invloed negatieve factoren
Ruim driekwart van de ondernemers (77%) heeft momenteel last of verwacht op termijn effecten voor de bedrijfsvoering als gevolg van het coronavirus. Dit is meer dan bij de juli-meting (72%). Drie op de tien ondernemers (31%) hebben momenteel last van het wegvallen van orders. Tien procent heeft liquiditeitsproblemen en 15 procent verwacht die op korte termijn te krijgen. De horeca- en cultuursector heeft meer dan andere sectoren te maken met alle negatieve effecten behalve personeelstekorten. Ondernemers in de groot- en detailhandelssector noemen relatief vaak aanvoerproblemen als (mogelijk) probleem. In de industrie & bouw hebben ondernemers naar verhouding veel te maken met personeelstekorten.
• Driekwart ondernemers ondernam geen stappen voor financiële steun
Een op de vijf ondernemers (18%) vroeg uitstel van belastingafdracht aan. Men heeft daarnaast weinig uitstel van andere betalingen of leningen aangevraagd. Ondernemers in de horeca- en cultuursector en de groot- en detailhandel vroegen vaker steun aan dan andere ondernemers. Driekwart van de ondernemers (77%) vroeg geen uitstel van betaling aan en vroeg ook geen lening of krediet aan.

Onderaan streep weinig veranderd in relaties met klanten
De relatie met klanten is onveranderd voor 68 procent van de ondernemers sinds de coronamaatregelen. Veertien procent ervaart beter contact. Daarentegen vindt ook 14 procent dat het contact met klanten verslechterde. De relatie met leveranciers laat eenzelfde beeld zien: twee derde (67%) ervaart geen verandering in het contact en de groep ondernemers die een verbetering ervaart is even groot als de groep die een verslechtering ervaart.
• Huren deels kwijtgescholden en uitgesteld
Een kwart van de ondernemers (24%) probeerde uitstel of kwijtschelding van huur te krijgen. Van deze groep is het 31 procent ook gelukt om dit te regelen. Zes op de tien (60%) konden geen regeling met hun verhuurder treffen en 7 procent zei het huurcontract op. In de horeca- en cultuursector probeerde een derde (36%) een regeling te treffen. Vier op de tien (41%) van deze groep kregen kwijtschelding of uitstel van huur.
• Uitstel investeringen bij vier op de tien bedrijven
Vier op de tien ondernemers (41%) stelt investeringen uit of af. Bij drie op de tien ondernemers (30%) waren investeringen niet aan de orde. Drie procent voert alle investeringen uit zoals gepland. Een op de vijf ondernemers (17%) stelde alle investeringen uit of af. In de horeca- en cultuursector geldt dit voor 27 procent van de ondernemers. Kleinere bedrijven hadden minder investeringen gepland en dus ook minder uit- of afgesteld. Bij bedrijven met meer dan 50 werknemers gaan de investering vaker door zoals gepland.
• Ruim een op tien ondernemers laat werknemers vertrekken
Bij de meerderheid van de ondernemers met personeel (64%) heeft het coronavirus invloed op de werkgelegenheid binnen het bedrijf. Dertien procent heeft afscheid genomen van personeel of is van plan dat te doen. Daarnaast heeft 17 procent momenteel meer personeel dan werk, maar houden ze medewerkers in dienst. Een op de tien bedrijven groeit juist en men neemt medewerkers aan. In de horeca- en cultuursector neemt 21 procent van de bedrijven afscheid van personeel of heeft dit al gedaan.
• Uitstel betaling Belastingdienst meest gebruikte landelijke steunmaatregel
Een kwart van de ondernemers (28%) maakt in november gebruik van een of meer landelijke financiële maatregelen om ondernemers tegen de gevolgen van het coronavirus te beschermen. Landelijk maakte volgens CBS-cijfers per 30 september 29 procent van de bedrijven gebruik van een of meer steunmaatregelen. De meest gebruikte steunmaatregels bij ondernemers in de Provincie Utrecht zijn uitstel van landelijke belastingverplichtingen (17%) en TOZO (12%). Zes procent maakt gebruik van NOW 3.0, daarnaast is nog 10 procent van plan dit te doen. Het grootste deel van de ondernemers (75% tot 83% per steunmaatregel) maakt geen gebruik van de steunmaatregels en verwacht dat ook in de toekomst niet te doen. De eerdere steunmaatregels NOW en NOW 2.0 zijn in de derde peiling niet meer uitgevraagd.
• Landelijke steunmaatregels vaker benut door horeca en cultuur
In de horeca- en cultuursector maakt een derde (37%) van de ondernemers gebruik van een of meerdere steunmaatregelen. Ondernemers in deze sector hebben vaker dan gemiddeld behoefte aan belastinguitstel, TOZO, TVL 2 en NOW 3.0. Zzp’ers maken minder gebruik van steunmaatregels dan grote bedrijven, maar ook niet elke regeling is voor zzp’ers aan te vragen

• Landelijke hulpvormen voor twee derde ondernemers voldoende
De bestaande landelijke hulpvormen zijn voor 63 procent van de ondernemers voldoende. Een deel van de ondernemers heeft behoefte aan belastingvrijstellingen (16%) en structureel kapitaal (9%). In de horeca- en cultuursector heeft de helft (49%) van de ondernemers behoefte aan extra landelijke steun. Een kwart (25%) van deze ondernemers wenst belastingvrijstellingen.
• Helft ondernemers heeft geen behoefte aan extra steun vanuit regio
De bestaande regionale hulpvormen zijn voor 57 procent van de ondernemers voldoende. De grootste wens (15%) is er voor het opschorten van gemeentekosten als heffingen, leges en huur. Twaalf procent wil een noodfonds voor een specifieke sector. Daarbij denkt men onder meer aan fondsen voor horeca, cultuur, kunst en recreatie. Net als bij de behoefte aan landelijke hulp, is ook de behoeft aan regionale hulp groter dan gemiddeld in de horeca- en cultuursector. Een kwart (24%) wil dat gemeentekosten opgeschort worden en een kwart (23%) wil een noodfonds voor de sector.
• Meerderheid ondernemers aangepast aan nieuwe situatie
Ruim de helft van de ondernemers (56%) voert enige aanpassingen door voor het komende jaar vanwege corona. Veertien procent laat medewerkers structureel meer thuiswerken en 10 procent werkt met andere bedrijven aan innovatieve oplossingen. Zes procent weet nog niet hoe om te gaan met de gevolgen van corona en de coronamaatregelen het komende jaar en wil hierover graag advies.
• Verwachting ondernemers licht verbeterd
Een op de tien ondernemers (10%) denkt mogelijk failliet te gaan door de gevolgen van het coronavirus. Daarnaast verwacht 13 procent sterk negatieve gevolgen zoals gedwongen ontslagen. Vier op de tien ondernemers (39%) verwachten een matige negatieve invloed van corona op het bedrijf. Hoewel in totaal 62 procent negatieve effecten van corona voor het bedrijf voorziet, is de verwachting verbeterd ten opzichte van juli. Bij de juli-meting voorzag 67 procent negatieve gevolgen van het virus. Het aandeel ondernemers dat positieve gevolgen van corona verwacht, steeg van 5 naar 8 procentpunt tussen juli en november. In de horeca- en cultuursector is men relatief negatief over de toekomst: 17 procent sluit een faillissement door corona niet uit en 22 procent verwacht sterke negatieve gevolgen. Ondernemers in de groot- en detailhandel verwachten naar verhouding relatief vaak positieve effecten.

lees meer: https://static.reto.media/zakelijksoestnl/upload-2021/rapportage-coronapeiling-provincie-utrecht-peiling-3.pdf

Nieuwsoverzicht