Nieuwsbrief Soestdijkse Grachten


Woensdag 06 mei 2020

NIEUWSBRIEF STICHTING BEDRIJVENKRING
SOESTDIJKSE GRACHTEN

Soest, 6 mei 2020

Beste ondernemer,

Hierbij de nieuwsbrief van de Soestdijkse Grachten. Met het frequent verschijnen van de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de recente ontwikkelingen in zakelijk Soest en over het nieuws over ons bedrijventerrein.

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

Ook in coronatijd bestuursoverleg
Ook in tijden van social distancing is het belangrijk om elkaars mening te horen, om overleg te hebben en om ideeën en suggesties uit te wisselen. Dat zult u doen in uw eigen bedrijf en ook het bestuur van de Soestdijkse Grachten komt nog steeds bij elkaar voor de reguliere vergadering. Dit bij elkaar komen doen wij echter niet fysiek. Dankzij de moderne technologie kunnen wij elkaar visueel ontmoeten, maar dan vanachter onze eigen laptop. Wij zitten niet stil en houden contact met elkaar en met u!

Glasvezel in de Soestdijkse Grachten,
aan beide kanten van de Koningsweg
In een vorige -tussentijdse- nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de aanleg van glasvezel binnen ons bedrijventerrein. Fore Freedom uit Hedel heeft een 100% open glasvezelnetwerk met een zeer hoge en stabiele internetsnelheid gerealiseerd. Ook de ‘Soestdijkse kant’ van ons bedrijventerrein is inmiddels voorzien van dit efficiënte en snelle netwerk. Wij zijn tevreden over de uitvoering van deze klus. Heeft u nog vragen over het glasvezelnetwerk? Schroom niet en mail ons gerust.

ALV uitgesteld
Vanwege de coronacrisis is de algemene ledenvergadering van 6 mei uitgesteld naar dinsdag 8 september. U krijgt hiervoor een nieuwe uitnodiging.

Nieuwe bestuursleden
Tijdens de eerstvolgende ALV gaat er een bestuurswisseling plaatsvinden. Voorzitter Remco Dorrestijn en Wilco van Dorresteijn nemen afscheid van het bestuur. Het bestuur stelt als kandidaten voor de vacatures voor: Loek de Rooij en Hans van der Meer (Eurotape).

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19
De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Lees Verder

Parkeren in de vakken
Op het bedrijventerrein De Soestdijkse Grachten wordt regelmatig het parkeerverbod op de openbare weg overtreden. Dit leidt tot gevaarlijke situaties.

Lees Verder

AED
Weet u waar de dichtstbijzijnde AED is? Misschien goed om het geheugen op te frissen. Het kan van levensbelang zijn. Zelf een AED aanschaffen. Hiervoor zijn er interessante mogelijkheden. Wilt u bovendien controleren of de gegevens en kwaliteit van uw AED nog in orde zijn?

Lees Verder

Tot slot
In deze dagen is, ondanks alle ellende, een grote saamhorigheid en creativiteit te zien. Ondernemers helpen elkaar daar waar nodig. Initiatieven worden opgestart om het contact met de klanten op een andere manier te bewerkstellingen. Dat is hartverwarmend. Laten we goed op elkaar letten en wanneer deze crisis tot een einde is gekomen gaan we met nieuwe inzichten en enthousiasme aan de slag. Veel sterkte in deze dagen!

Heeft u zelf een onderwerp dat u in de nieuwsbrief wilt zien, dan kunt u uw suggestie mailen naar henk@bmosoest.nl

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van
Stichting Bedrijvenkring Soestdijkse Grachten

Copyright 2020 Stichting Bedrijvenkring Soestdijkse Grachten (Zakelijk Soest) - Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie. Het is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, gelieve onmiddellijk contact op te nemen met de afzender en de e-mail en daarvan eventueel gemaakte afdrukken te vernietigen. Indien deze email niet aan u is gericht, is het u niet toegestaan deze en de daarin opgenomen informatie te gebruiken, te kopiëren of te openbaren.

 
Nieuwsoverzicht