Uitnodiging om deel te nemen aan Dialoog Regio A'foort over nieuwe strategische agenda


Donderdag 07 februari 2019

In het overleg van de Federatie Bedrijvenkringen is gesproken over de dialoog van Regio Amersfoort om te komen tot een nieuwe strategische agenda. De 9 gemeenten van de Regio Amersfoort willen gezamenlijke een strategische agenda vaststellen met de thema’s waar de komende jaren de focus op komt te liggen.

Voor een aantal thema’s gebruiken wij De Dialoog: een interactieve werkvorm om de samenleving te betrekken, met als doel innovatieve en andere (naast de bestaande) oplossingen te vinden. Graag willen wij daarbij ook de ondernemers uit de regio betrekken.

Op 13 november jl. heeft een vertegenwoordiging van 9 raden een keuze gemaakt voor de thema’s voor de dialoog: regionale energie strategie (RES), arbeidsmarkt en kwalitatieve woningbouw. Bij deze thema’s hoort een opdracht:

A.         Kwalitatieve woningbouw
Kom aanvullend op wat al loopt met voorstellen voor regionale afspraken om te komen tot flexibele, aanpasbare, passende en betaalbare woonruimte voor iedereen. Houd daarbij rekening met het karakter van de regio en de diverse kernen in de regio.

B.         Inclusieve arbeidsmarkt
Kom aanvullend op wat al loopt voor de Regio Amersfoort met een actieplan om in 2024 te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt waarbij vraag en aanbod op elkaar aansluiten.
Deelvragen aan de dialooggroep:

•     Welke oplossingen kunnen onderwijs, ondernemers en overheden aandragen om de tekorten aan passend personeel (technisch, zorg, horeca, ICT) te verminderen?

•     Welke innovatieve oplossingen kunnen we bedenken om een inclusieve arbeidsmarkt te organiseren?

C.         Energietransitie en duurzaamheid
De dialooggroep ontwikkelt aanvullend op wat al loopt een actieplan om te komen tot een CO2 reductie van 49% in 2030 (t.o.v. 1990).
Het actieplan geeft antwoord op de volgende deelvragen:

•     Welke alternatieve energiebronnen kunnen hiervoor worden ingezet?

•     Hoe borgen wij innovatie, kennis en financieringsconstructies?

•     Hoe wordt draagvlak gecreëerd?

•     Hoe maken we het SAMEN betaalbaar?

Wilt u meedoen aan deze dialoog? Geef dan uw naam en e-mailadres op. De dialoog vindt plaats op 5 avonden in verschillende locaties in de regio.
Aanvang eerste avond: 19.30 uur.

·       Maandag 25 maart;

·       Maandag 1 april;

·       Maandag 15 april;

·       Maandag 6 mei;

·       Woensdag 15 mei.

Het is de bedoeling dat deelnemers alle vijf avonden aanwezig zijn.

Als u hier nog vragen over heeft dan hoor ik die graag!

Met vriendelijke groet,
Adriaan Moons
acj.moons@amersfoort.nl

Adviseur Strategieontwikkeling Economische Zaken/Verkeer & Vervoer/Koningsdag 2019
Regio Amersfoort
Stadhuisplein 5 - Postbus 4000 - 3800 EA  Amersfoort

Nieuwsoverzicht