Soest verhoogt ambitie energietransitie


Vrijdag 23 november 2018

Soest staat voor een enorme opgave: een klimaat neutrale gemeente worden. Dat wil zeggen dat we dan nagenoeg geen CO2 of andere broeikassen uitstoten en dat we omschakelen naar een circulaire economie waar grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt. Hoe krijgen we dit voor elkaar? Het college zet in haar voorstel aan de raad in op een hogere ambitie. Wél met een zorgvuldige balans tussen draagvlak onder inwoners en bedrijven, snelheid in de uitvoering, technische haalbaarheid, beschikbare fysieke ruimte en middelen om CO2-neutraal te worden.

Op weg
In 2016 stelde de gemeenteraad de stip op de horizon om in 2030 CO2-neutraal te zijn waarbij 20% van energie op ons grondgebied wordt opgewekt. Sindsdien zijn er veel initiatieven ondernomen. En met succes, het energiegebruik in de gemeente Soest is licht gedaald en aandeel duurzame energie is toegenomen. Het gaat de goede kant op, maar het gaat lang niet hard genoeg. De nieuwe coalitie zet dan ook fors in op duurzaamheid. De energietransitie moet in versnelling komen, maar niet ten koste van alles. Belangrijke waarden moeten voor Soest en Soesterberg behouden blijven. 

Zorgvuldig versnellen
De ontwikkelingen gaan snel, maar het is zo goed als onmogelijk om binnen 11 jaar alle infrastructuur, woningen, bedrijven en vervoer aan te passen. Wethouder Nermina Kundić: “We willen de impact op onze natuur en ons landschap beperken en inwoners de gelegenheid geven om om te schakelen. Ook moeten we binnen de financiële en juridische mogelijkheden blijven. Waar de doelstelling nu is om voor 2030 20% van de onze huidige energiebehoefte op eigen grondgebied op te wekken willen we die ambitie verhogen naar 50%. We willen zo veel mogelijk innovatieve technieken gebruiken. Om deze ambitie  te bereiken stellen we voor het landelijke tempo te volgen.”

Concreet voorstel
Het college heeft inmiddels een startnotitie opgesteld. Dit is een eerste stap naar een programma om de transitie in goede banen te leiden. Kundic: “In Soest zijn we goed bezig, maar een gestructureerde overall aanpak samen met onze inwoners, bedrijven en andere partners is noodzakelijk om tot zorgvuldige keuzes en vaart te komen.”

Bron: gemeente Soest

Nieuwsoverzicht