Ontbijtbijeenkomst Soester Zakenkring 6 juli


Woensdag 06 juli 2022 - 07:45 tot 09:30 uur

Beste leden van de Soester Zakenkring en geïnteresseerden,

Het bestuur van de SZK nodigt u graag uit voor een ontbijtbijeenkomst met collega-ondernemers van de SZK op woensdag 6 juli 2021 van 08.00 tot 9.30 uur (inloop vanaf 7.45 uur).

Na de zeer goed bezochte sloepentocht op de Eem met BBQ op 2 juni jl. kunt u elkaar weer op een andere manier ontmoeten en wel bij deze ontbijtbijeenkomst bij DLC - Spoorstraat 1 - 3761 AJ Soest.

De bijeenkomst zal om 8.00 uur aanvangen met een Algemene Ledenvergadering met 1 agendapunt:

Notitie toekomst SZK en BMO d.d. 9-3-2022 + aanpassing statuten. In de ALV van 30 maart jl. is dit agendapunt behandeld en is de notitie alsmede de statutenwijziging goedgekeurd. Er waren toen echter niet voldoende leden aanwezig om dat besluit te nemen, zodat het nu in een ingelaste ALV bekrachtigd dient te worden. De stukken voor deze vergadering wordt u ruim voor de vergadering per e-mail toegezonden.

Aanmelden:

U kunt zich tot maandag 4 juli a.s. aanmelden via de volgende link:  http://www.zakelijksoest.nl/aanmelden/776

Ik ben erbij

Agendaoverzicht