Algemene ledenvergadering ONS-Netwerk


Woensdag 03 april 2019 - 19:30 tot 21:00 uur

Beste ondernemers en andere genodigden

Soesterberg,  14 maart 2019

Betreft: Jaarvergadering woensdag 3 april 2019 bij Kontakt der Kontinenten Soesterberg

Namens het bestuur nodig ik u graag uit tot het bijwonen van de jaarvergadering van het Ondernemers Netwerk Soesterberg. 

Die zal plaatsvinden op woensdag 3 april 2019  in het Kontakt der Kontinenten, Amersfoortsestraat 20, 3769 AS Soesterberg.

Wij nodigen u zelfs met enige nadruk uit om op deze jaarvergadering aanwezig te zijn.

Gezien de sprekers en de onderwerpen belooft het voor een ieder een informatieve- en interessante bijeenkomst te worden.

De agenda is als volgt:

19.00 – 19.30 uur    Inloop en ontvangst 

19.30 – 20.00 uur    Huishoudelijk gedeelte.

20.30 – 21.00 uur    Sprekers                  

1. Verslag jaarvergadering 18 april 2018                       

2. Jaarverslag 2018                  

3. Financiële zaken
    a. Financieel Verslag 2018

    b. Verslag Kascontrolecommissie.

    c. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.

    d. Begroting 2019

4. Voorstel tot herbenoeming van Evert ten Kate als voorzitter en Jan-Marcel van de Riet algemeen bestuurslid. Stan Uijland is aftredend.  Verkiezing penningmeester (voorstel is om Jörgen Putman te benoemen als penningmester)          

5. Ondernemersfonds: De heer Rob Manders van Buro Blaauwberg zal hier een korte presentatie geven

6. Liesa van Aalst (wethouder Economische zaken)

7. Koos Spee voormalig landelijk verkeersofficier van justitie in Nederland                  

8. Rondvraag en sluiting

21.00 – ??? uur       Napraten met een borrel en hapjes

De tijdens deze vergadering te verstrekken actuele informatie is van wezenlijk belang voor de ondernemers in Soesterberg. Reden genoeg om met velen deze vergadering bij te wonen.

Wij verzoeken u om uw komst voor 31 maart aanstaande per e-mail (info@ons-netwerk.nl) aan ons kenbaar te maken.

Wij roepen onze leden op om zich te laten vergezellen van een introducé. Deze nodigen wij hierbij van harte uit aanwezig te zijn.

Wij rekenen op aller komst !

Tot ziens op 3 april.

Namens het bestuur

Evert P. ten Kate

Voorzitter

 

Agendaoverzicht