Extra Algemene Ledenvergadering


Vrijdag 11 januari 2019 - 17:00 tot 17:30 uur

Voorafgaand aan de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Soester Zakenkring op vrijdag 11 januari 2019 in Restaurant De Soester Duinen, is een Extra Algemene Ledenvergadering.

Zoals in de Algemene Ledenvergadering van 15 november jl. door de vergadering is besloten, zal, in het kader van de aanpassingen in de statuten en de verkiezing van de nieuwe voorzitter, van 17.00-17.30 uur, een Extra Algemene Ledenvergadering plaatsvinden.

De in grijs gearceerde aanpassingen in de statuten zijn te downloaden via deze link, en liggen tot uiterlijk de dag na afloop van de dag waarop deze Extra Algemene Ledenvergadering wordt gehouden ter inzage bij Bres Advocaten, Burg. Grothestraat 74 te Soest.

Namens het bestuur van de Soester Zakenkring.
Judith de Pagter, voorzitter en
Paul Martens, secretaris

Agendaoverzicht